บริษัทอีเมอเจนซี เมดิคอลเซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  EMERGENCY MEDICAL SERVICES TRAININGCENTER CO.,LTD  โทร.065-119-1669 เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ นักกู้ชีพ ภายใต้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ขายเจลล้างมือแอลกอฮอล์  โทร.065-119-1669

Visitors: 1,103,712