เกี่ยวกับเรา

บริษัทเริ่มดำเนินการกิจการตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน และตลอด 15 ปี ทางบริษัทก็ได้รับความไว้วางใจ ใช้บริการจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ในทุกภาคอุตสาหกรรม
โดย ผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญ ในวงการการแพทย์ฉุกเฉินไทย คือ อาจารย์ ต่อพงษ์  ส่งศรีโรจน์ 


Visitors: 1,103,716